Όροι και Προϋποθέσεις


  Α) Διάρκεια ανά συνεδρία Ατομική θεραπεία: Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά. Νευροψυχολογικός Έλεγχος: Κάθε συνάντηση διαρκεί 60 λεπτά. Online θεραπεία: Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά. Βραχυπρόθεσμος κύκλος: Αυτός ο κύκλος συνεδριών περιλαμβάνει συνήθως 6 - 12 συναντήσεις / 1 συνεδρία ανά εβδομάδα. Επικεντρώνεται αυστηρά στο θέμα που εξετάστηκε κατά την αρχική διαβούλευση: περιλαμβάνει την …

Advertisements