Τι αναμένει κανείς;

Η «Θεραπευτική Σύμβαση» αποτελείται από 3 κύριες φάσεις.

Αρχική φάση: Αμοιβαία συμφωνία
Μια σύντομη επισκόπηση της προσφερόμενης υπηρεσίας, η εμπιστευτικότητα, η πορεία των συνεδριών μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος και οι πρακτικές πληροφορίες, δηλαδή οι ημερομηνίες και οι ώρες συνάντησης.

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο μέρος μιας Καλής Θεραπευτικής Πρακτικής προκειμένου να είναι επιτυχής, αφού ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει το καταλληλότερο άτομο για θεραπευτή του, πριν από μια συμφωνία.

Δεύτερη φάση: Επεξεργασία
Το θέμα εξετάζεται, συζητείται, επεξεργάζεται και επιλύεται. Αυτή η φάση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από 3 συνεδρίες.

Τελευταία φάση: Προετοιμασία της λήξης. Τέλος της σύμβασης
Σε αυτό το σημείο, τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αρχική σύνοδο έχουν πλέον επιλυθεί και οι πελάτες είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τη ζωή τους αυτόνομα. Τερματισμός της Θεραπείας.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s