Ατομική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος θεραπείας μπορεί να είναι χρήσιμος για άτομα που αναζητούν υποστήριξη σχετικά με την αντιμετώπιση του άγχους, των συναισθηματικών δυσκολιών, διατροφικών διαταραχών,  διαταραχών της προσωπικότητας, νευροβιολογικών συνδρόμων και  εκφυλιστικών διαταραχών, των παιδικών θεμάτων, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η προσέγγισή που ακολουθείται αφορά σε ένα συνδυασμό της Συστημικής Προσέγγισης, της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας και της Ψυχοθεραπείας, εναρμονισμένο στις βιολογικές και ψυχολογικές καταστάσεις κάθε ατόμου.

Πώς μπορεί η θεραπεία να με βοηθήσει;

Γιατί θα χρειαζόταν συμβουλευτική; Παρακαλώ πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με διαθέσιμες υπηρεσίες.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s